FAQ

USEIN KYSYTTYÄ

K: Voiko hypnoosi auttaa pääsemään irti tupakasta?
V: Kokemukset hypnoosin hyvästä tehosta tupakoinnin lopettamisen tukena ovat yleisiä. Useimmiten olennaista on se, että tupakasta todella halutaan eroon. On myös epäilty, että vaikutelma hyvästä tehosta johtuisi siitä, että hypnoosihoitoihin hakeutuisi sellaisia henkilöitä, joiden motivaatio lopettaa on tavallista vahvempi. Tutkimuksissa, joissa suuri joukko hoidettavia satunnaistetaan eri ryhmiin, ei yhden käyntikerran hypnoosista ole kokonaisuutena tarkastellen ollut osoitettavissa apua. Useimmat hypnoosia soveltavat ammattilaiset Suomessa käyttävät kuitenkin joustavaa, tarpeenmukaista käyntimäärää. Tästä metodista ei ole tieteellisiä tutkimuksia, vaan ainoastaan kokemusperäinen käsitys.

K: Olen huolissani mieheni terveydestä. Olen kehottanut häntä lopettamaan tupakoinnin, mutta hän ei lopeta. Voisiko hypnoosi auttaa häntä?
V: Jos miehesi ei halua lopettaa tupakointia, häntä ei pidä yrittää hoitaa hypnoosinkaan avulla. Hänelle voi kuitenkin kertoa, että monien kokemukset hypnoosista saatavasta avusta ovat hyviä.

K. Hammaslääkärille meneminen pelottaa minua. Pitäisi kuitenkin hoidattaa hampaat. Auttaisiko hypnoosi minua voittamaan pelkoni?
V: Hypnoterapia sopii hyvin hammaslääkäripelon hoitamiseen. Hammashoitoa on myös mahdollista tehdä hypnoosirentoutuksessa, mikäli terapiasta huolimatta hoitoon hakeutuminen jännittää ja/tai hammashoitotuolissa on hankala olla.

K: Olen jännittänyt esiintymistilanteita lapsesta asti. Voinko nyt aikuisena päästä eroon jännittämisestä hypnoosin avulla?
V: Hypnoterapian avulla on mahdollista vähentää esiintymisjännitystä ja vaikka jännittämisestä ei pääsisi aivan kokonaan eroon, on oireita mahdollista oppia hallitsemaan ja tulemaan niiden kanssa toimeen.

K: Onko mahdollista, että jää hypnoosiin eikä herää?
V: Ei ole mahdollista jäädä hypnoosiin. Syvästäkin hypnoositilasta ihminen ennen pitkää havahtuu kuten unesta, vaikka hänen annettaisiin siihen jäädä itsekseen. Aika on kuitenkin lyhyempi kuin normaali uni, koska hypnoosi tapahtuu valveilla ollessa, jolloin vireystila on yleensä aika hyvä. Suurin osa kokee hypnoositilan miellyttävänä, eikä välttämättä haluaisi kiirehtiä sieltä pois. Käytännössä hoidollinen ohjattu hypnoositila kestää hyvin lyhyen ajan, vaihdellen muutamista minuuteista alle tuntiin.

K: Epäilen puolisoni olleeni uskoton 5 vuotta sitten. Hän oli humalassa ja väittää, ettei mitään tapahtunut. Voiko hypnoosin avulla saada selville, mitä todella tapahtui?
V: Hypnoosin avulla ei voida saada totuutta selville. Ensinnäkin alkoholin käyttö aiheuttaa rajoituksia muistijälkien synnylle. Toiseksikin pääsääntönä voidaan sanoa että hypnoosin avulla ei voida saada esille henkilölle haitallista tietoa, eli esimerkiksi tässä tapauksessa valvetilassa kiistettyä pettämistä. Kolmanneksikin hypnoosissa tuotettujen mielikuvien luotettavuutta ei voida varmentaa; mielikuvat voivat olla todellisia tai ns. valemuistoja.

K: Epäilen tulleeni seksuaalisesti hyväksikäytetyksi lapsena. Onko mahdollista hypnoosin avulla selvittää, mitä lapsuudessani oikeasti tapahtui?
V: Hypnoosin avulla ei voida saada riittävää selvyyttä mahdollisesti lapsuudessa sattuneesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Lapsi reagoi seksuaaliseen hyväksikäyttöön monin tavoin, niinpä asiantuntija voi arvioida mahdollisen seksuaalisen hyväksikäytön todennäköisyyttä ilmeiden käyttäytymismuutosten ja oireiden perusteella. Hypnoosi voi olla avuksi seksuaalisesta hyväksikäytöstä johtuvan mahdollisen psyykkisen trauman ja siihen liittyvien emootioiden selvittelyssä. Todettakoon vielä, että mikäli hyväksikäyttöä on tapahtunut merkittävästi 5-6 ikävuoden jälkeen, niin lapsi yleensä muistaa sen hyvin koko elämän ajan.
Epäiltäessä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä tulee kääntyä poliisin ja tehtävään asetetun lastenpsykiatrisen työryhmän puoleen.

K: Riittääkö yksi kerta hypnoosissa avun saamiseen, vai tarvitaanko useita kertoja?
V: Vastuullinen terapeutti selvittää ensin tilannetta keskustelemalla taustoista, johon voi mennä muutama tapaamiskerta jo ennen hypnoosin käyttöä. Hoitokertojen lukumäärä riippuu ongelmasta, yksinkertaisissa ongelmissa lyhytkin hoito (esim. 3-5 hoitokertaa) voi tuoda hyvän tuloksen, mutta yhden hypnoosihoitokerran riittävyys on poikkeus.

K: Miten voin varmistua hypnoosihoitoa tarjoavan henkilön pätevyydestä?
V: On syytä tarkistaa että henkilö on rekisteröity terveydenhuollon ammattilainen (https://julkiterhikki.valvira.fi/) ja kysyä koulutuksesta ja työkokemuksesta asianomaiselta.

K: Olen kuullut, että hypnoterapia voi auttaa vatsavaivoissa. Onko näin?
V: Hypnoterapia on osoittautunut hyvin tehokkaaksi ns. ärtyvän suolen oireyhtymässä. Hypnoositila itsessään hidastaa yliärtyvän suolen liikatoimintaa, ja rauhoittavat mielikuvat tehostavat tätä entisestään. Hypnoterapia johtaa usein siihen, että potilas oppii itsehypnoosin avulla hallitsemaan oiretta. Vatsavaivojen syy on kuitenkin ennen hoitoa ehdottomasti tutkittava lääkärin vastaanotolla, koska etenevien tai muilla keinoin hoidettavien sairauksien hoitaminen hypnoosilla ei ole mielekästä.

K: Käytetäänkö hypnoosia lasten hoitamisessa?
V: Lasten hoito eroaa aikuisten hoidosta monin tavoin. Huoltajien tahto ja hyväksyntä on oleellinen, olipa kyse mistä tahansa hoidosta. Lisäksi on tärkeää huomioida vaivojen ja sairauksien laatu sekä lapsen kehitystaso erilaisia hoitoja sovellettaessa. Todennäköisesti terveydenhuollon hyvin toimivissa lasten hoidoissa enemmän tai vähemmän käytetään turvallisuutta ja rentoutta luovaa suggestiivista puhetta ja kuvittelua ilman, että ajatellaan tehtävän hypnoosia. Hypnoosi sinällään soveltuu lapsille hyvin, kun huomioidaan edellä mainitut seikat sekä hypnoosin toteuttajan ammattitieto ja –taito. Tietoisesti hypnoosia ja hypnoterapiaa lasten hoidossa käytetään varsin vähän johtuen ennen kaikkea siitä, että on vain harvat lasten parissa toimivat ammatti-ihmiset ovat perehtyneet hypnoosiin. Hypnoosia voitaisiin menestyksellä käyttää enemmän lasten pelkojen, univaikeuksien, kipujen ja monien muiden pulmien hoidossa.

K:  Menevätkö kaikki ihmiset hypnoosiin?
V: Lähes kaikki ihmiset voidaan hypnotisoida mutta pääsääntöisesti ihmistä ei voi hypnotisoida omaa tahtoaan vastaan. Ihmisten ns. suggestioherkkyys vaihtelee eli arkikielessä puhutaan siitä että jotkut menevät syvempään hypnoosiin kuin toiset. Kykyyn vaipua hypnoosiin vaikuttavat oman halun lisäksi mm. jännittyneisyys ja kokemus tilanteen turvallisuudesta.

K: Olen kärsinyt ahdistuneisuudesta pitkään. Voisinko saada apua hypnoterapiasta?
V: Se on mahdollista. Valitettavasti laadukkaita tutkimuksia hypnoosin käytöstä ahdistusoireiden hoitoon on hyvin vähän ja siten tieteellinen näyttö ei ole kovin vahva. Hyvää tutkimusnäyttöä on saatu etenkin traumaperäisen ahdistuksen hoidossa. Käytännön työssä on saatu hyviä tuloksia ahdistusoireiden hoidossa, varsinkin jos kyse on ollut elämäntilanteeseen liittyvästä asiasta tai yksittäisistä pelko-oireisesta ahdistuksesta. Ensin on paikallaan selvittää kokonaistilanne ja onko kyse ahdistuneisuushäiriöstä vai reaktiosta vaikeaan elämäntilanteeseen. Ongelman vakavuudesta riippuen voi olla paikallaan käyttää muitakin hoitomuotoja, millä voidaan auttaa pääsemään hyvään lopputulokseen. Varsinaiset ahdistushäiriöt ovat usein elinaikaisia, ja niissä autonominen hermosto on ylivirittynyt, jolloin oireet ovat sekä henkisiä että fyysisiä kokemuksia. Ensin siis pitää selvittää asia ja sen jälkeen katsotaan olemassa olevat mahdollisuudet hoitoon ja valitaan sitten parhaiten soveltuvat ja hypnoosin käyttö voi olla siinä yksi vaihtoehto.

K: Haluan laihduttaa, mutta paino ei vaan laske. Voisiko hypnoosi auttaa laihduttamisessa?
V: Laihduttaminen on aina väliaikaista ja harvoin johtaa pysyviin muutoksiin painossa. Painonhallinta liittyy laajasti elämään ja omiin valintoihin esimerkiksi syömisen ja liikkumisen suhteen. Elämän tapoihin liittyvät muutokset ovat vaativia, mutta ilman muuta mahdollisia. Kannattaisikin miettiä elämäntapoihin liittyviä tavoitteita, jotka pitkällä tähtäimellä tukevat itselle sopivan painon saavuttamista ja säilyttämistä.  On varauduttava pitkäjänteiseen ja sinnikkääseen työskentelyyn. Hypnoosia voi hyödyntää oman motivaation ja realististen tavoitteiden tukena.
Saatamme syödä lievittääksemme erilaisia tunteita ja tuntemuksia, kuten väsymystä, stressiä, ahdistusta.  Hypnoterapeuttisen työskentelyn avulla on mahdollista oppia tunnistamaan ja kohtaamaan tuskallisetkin tunteet itsessään. Samalla voi oppia tarkoituksenmukaisia keinoja tunteiden hallintaan.

K: Alkoholinkäyttöni huolestuttaa minua. Voisiko hypnoosi auttaa alkoholinkäytön vähentämisessä?
V: Käytännön hypnoterapiatyössä on saatu hyviä tuloksia alkoholin käytön vähentämisessä ja lopettamisessa. Pitkäaikaisen alkoholinkäytön ollessa kyseessä on usein helpompi lopettaa kokonaan alkoholin käyttö kuin vähentää sitä hypnoosia apuna käyttäen.  Alkoholiongelmat ovat kovin yksilöllisiä syiltään ja taustoiltaan ja reagointi hypnoosiin vaihtelee henkilöiden välillä, joten hypnoositerapian tuloksetkin vaihtelevat. Huolestumisesi alkoholin käytöstä osoittaa sen, että sinulla on jo hoitoon tarvittava motivaatio syntymässä. Suosittelen hypnoosihoidon soveltuvuuden arviointia asiantuntijan vastaanotolla.

K: Olen ollut koulukiusattu. Ikävät muistot palaavat mieleeni ja ahdistavat. Olisiko mahdollista saada apua hypnoosista?
V: Koulukiusatuksi tulemisen merkitykset ja vaikutukset nykyhetkessä voivat vaihdella hyvinkin paljon. Aina lähdetään liikkeelle asiakkaan tilanteesta, ja hypnoterapeuttisen työskentelyn tavoitteet sovitaan asiakkaan ja terapeutin kesken.
Ikävät muistot voivat tulla mieleen mm. takaumina, muistikuvina tai ahdistuksen tunteina, jotka aktivoituvat arkipäivän sosiaalisissa tilanteissa. Hypnoterapeuttisin menetelmin voidaan työstää sosiaalisissa tilanteissa ilmenevää liiallista ahdistusta, jolloin asiakas voisi jatkossa kohdata muut ihmiset  luottavaisuutta ja turvallisuutta tuntien.  Lisäksi on mahdollista purkaa menneisyyden traumaattisia kokemuksia. Tällöin tavoitteena on se, että henkilö voisi vapautua menneisyyden kokemusten aiheuttamasta kuormituksesta.  Kun menneisyyden kokemukset eivät enää kuormita, voi elää täysipainoista elämää nykyhetkessä. Kouluaikaiset kokemukset asettuvat paikalleen osaksi omaa elämänkulkua.

K: Olen ollut aiemmin psykoterapiassa, mutta paniikkioireet ovat jälleen alkaneet vaivata. Miten hypnoterapia eroaa esim. kognitiivisesta psykoterapiasta? Voisiko se olla tehokkaampi keino päästä eroon paniikista?
V: Hypnoterapiaa voidaan toteuttaa monesta eri teoriasuuntauksesta, esimerkiksi kognitiivisesta, psykodynaamisesta, ratkaisukeskeisestä tai integratiivisesta näkökulmasta. Kognitiivisessa hypnoterapiassa yhdistetään kognitiivisen psykoterapian tausteoriaa ja menetelmiä ja hypnoterapian menetelmiä. Eräiden tutkimusten mukaan kognitiivinen psykoterapia yhdistettynä hypnoterapiaan on tehokkaampaa kuin pelkkä kognitiivinen psykoterapia esimerkiksi masennuksen ja ahdistuneisuuden hoidossa. Paniikkihäiriön hoidossa on hypnoterapialla saatu erittäin hyviä tuloksia.

Hypnoosin väärinkäyttö