Jäseneksi

Yhdistyksen jäsenistö koostuu pääasiassa lääkäreistä, psykologeista, hammaslääkäreistä ja psykoterapeuteista, jotka joko kliinisessä tai tutkimustyössään käyttävät hypnoosia. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä jäseneksi erityisin perustein muunkin akateemisen ammatin harjoittajan tai terveydenhuollon ammattihenkilön. Jäseneksi hyväksyttävällä henkilöllä on oltava käytynä yhdistyksen järjestämä Hypnoosin perusteet -kurssi tai muu vastaava, yhdistyksen hyväksymä koulutus / kurssi. Samojen alojen opiskelijat voivat päästä opiskelijajäseniksi. Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 260 henkilöä.

Yhdistyksen eettiset ohjeet

Jäsenhakemus (täytettävä versio, .docx-tiedosto)
Jäsenhakemus (tulostettava versio, .pdf-tiedosto)