Jäseneksi

Yhdistyksen jäsenistö koostuu pääasiassa lääkäreistä, psykologeista ja hammaslääkäreistä, jotka joko kliinisessä tai tutkimustyössään käyttävät hypnoosia. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä jäseneksi erityisin perustein muunkin akateemisen ammatin harjoittajan tai terveydenhuollon ammattihenkilön, esimerkiksi psykoterapeutin. Samojen alojen opiskelijat voivat päästä opiskelijajäseniksi. Yhdistyksen jäsenmäärä on vaihdellut 170 ja 200:n välillä.

Yhdistyksen eettiset ohjeet

Jäsenhakemus (täytettävä versio, .docx-tiedosto)
Jäsenhakemus (tulostettava versio, .pdf-tiedosto)