Kliininen

HYPNOOSIN KLIINISESTÄ KÄYTÖSTÄ

Hypnoosia on käytetty vuosisatoja erilaisten vaivojen tai ongelmien hoitamiseen. Varhaisimpia käyttömuotoja olivat esimerkiksi ennen anestesian kehittymistä leikkaukset hypnoosissa. Hypnoosi sinällään ei ole terapiaa, vaan määritelmästä riippuen esimerkiksi tila tai menetelmä. Hypnoosia voidaan käyttää osana terveydenhuollon palveluita, mm. lääkärin, hammaslääkärin ja psykologin työssäsekä osana psykoterapiaa.

Hypnoterapialla tarkoitetaan psykoterapeuttista työskentelyä, jossa hyödynnetään hypnoosimenettelyä ja -tilaa. Hypnoosia voidaan käyttää osana eri psykoterapiasuuntauksia tai erillisenä hypnoterapiana. Kliinisessä työssä hypnoosia käytettään mm. esiintymisjännityksen, kahvikuppineuroosin, ahdistuneisuuden, paniikkihäiriön, unettomuuden, kivun, posttraumaattisen stressireaktion ja pelkojen hoidossa. Osana pidempää hoitoa hypnoosia voidaan hyvin käyttää myös esimerkiksi masennuksen hoidossa. Hypnoosia käytetään myös elämäntapamuutosten (esim. tupakoinnin lopetus ja laihduttaminen) tukemiseen, synnytysvalmennuksessa ja urheiluvalmennuksessa. Hammaslääkärin työssä hypnoosia ja suggestioita voidaan käyttää mm. asiakkaan rentouttamiseen ja hoitomyönteisyyden parantamiseen hankalien toimenpiteiden yhteydessä ja hypnoterapiaa mm. hammaslääkäripelon, kroonisen kivun ja bruxauksen eli narskuttelun hoidossa.

Hypnoterapeuttinen työskentely voi olla hyvinkin monenlaista. Työskentelyssä voidaan käyttää mm. suoria suggestioita, joilla pyritään saamaan aikaan toivottua muutosta. Suorien suggestioiden lisäksi voidaan käyttää monenlaisia menneisyyteen ja tulevaisuuteen suuntautuvia mielikuvatekniikoita. Terapiassa pyritään mm. lievittämään oireita, lisäämään hyvinvointia sekä auttamaan potilasta tai asiakasta kehittämään selviytymiskeinoja.

Hypnoosin ja hypnoterapian käytöstä kliinisessä työssä on olemassa myös tutkimuksellista tietoa. Tutkimusten mukaan hypnoosi on tehokasta esimerkiksi kivun, posttraumaattisen stressireaktion, unettomuuden, masennuksen ja psykosomaattisten vaivojen kuten mm. ärtyneen paksusuolen hoidossa. Hypnoosin yhdistäminen kognitiiviseen psykoterapiaan on todettu olevan tehokkaampaa kuin pelkän kognitiivisen psykoterapian esimerkiksi masennuksen ja ylipainon hoidossa. Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että hypnoosi ja hypnoterapia ovat tehokkaita hoitomuotoja monenlaisten asioiden hoidossa. Tärkeää on että terapeutti on terveydenhuollon ammattilainen, joka osaa arvioida hypnoosin soveltuvuuden ja valita sopivat menetelmät.

Maarit Virta, Päivi Taipale, Seppo Hietanen ja Merja Tuomola 2010

Vuonna 2014 hypnoosin tehosta menetelemän klassisissa käyttötarkoituksissa ilmestyi useita tutkimuksia arvostetuissa ja kriittisissä lääketieteellisissä julkaisuissa. Sadan potilaan tutkimuksessa se oli placeboa tehokkaammaksi osoitettua biofeedbackhoitoakin tehokkaampi kroonisen alaselkävivun hoidossa. Yli puolella potilaista vähintään 30 %:n kivunlievitys kesti vähintään puoli vuotta (1). Ärtyvän suolen hoitoa käsitelleessä tutkimusten meta-analyysissä hypnoosi todettiin turvalliseksi ja tehokkaaksi hoidoksi, joka tarjosi merkittävää pitkäaikaista oireiden lievitystä 54 %:lle potilaista, jotka eivät olleet hyötyneet muista hoidoista (2). Tulos on merkittävä erityisesti siksi, että potilaiden taipumus reagoida placeboon oli jo ulosmitattu aiemmissa hoidoissa. Maailman johtavassa unitutkimuksen lehdessä taas kuvattiin 70 terveellä koehenkilöllä valveen väheneminen kahdella kolmanneksella ja elvyttävimmän hidasaaltonunen määrän kasvu 81 %:lla, kun hypnoosinauhoitteen ja kontrollinauhoitteen vaikutusta puolentoista tunnin päiväuniin tutkittiin (3). Syvimpään hypnoositilaan liittyviä ilmiöitä myös näkyy aivoja kuvantamalla.

1. Tan G, Rintala DH, Jensen MP, Fukui T, Smith D, Williams W. A randomized controlled trial of hypnosis compared with biofeedback for adults with chronic low back pain. Eur J Pain. 2015 Feb;19(2):271-80

2. Schaefert R, Klose P, Moser G, Häuser W. Efficacy, tolerability, and safety of hypnosis in adult irritable bowel syndrome: systematic review and meta-analysis. Psychosom Med. 2014 Jun;76(5):389-98

3. Cordi MJ, Schlarb AA, Rasch B. Deepening sleep by hypnotic suggestion. Sleep 2014 Jun 1;37(6):1143-52.

Hannu Lauerma 2015