Mitä hypnoosi on?

HYPNOOSIN MÄÄRITELMÄ

Seuraavassa esitetyn hypnoosin määritelmän on laatinut The American Psychological Associationin http://www.apa.org/about/index.aspx Division 30 http://psychologicalhypnosis.com/ . Tämä jaosto koostuu kliinikoista ja tutkijoista, jotka yhdessä edustavat hyviin laajaa kirjoa erilaisia koulukuntia ja teoreettisia taustoja. Tieteellisissä yhteyksissä on aina keskeistä, että käytetyt käsitteet määritellään selkeästi. Hypnoosista löytyy monenlaisia määritelmiä riippuen teoreettisesta viitekehyksestä ja siksi on tärkeätä, että tieteellisellä yhteisöllä on myös jonkinlainen yhteinen ”konsensusmääritelmä”, joka olisi vapaa teoreettisista taustaoletuksista. Tällainen suhteellisen karkea määritelmä antaa siten melko puolueettoman mutta vain hyvin yleisen kuvan ilmiöstä, jota tutkitaan. Tämä määritelmä on kuitenkin jatkuvan muutoksen alla sillä uudet tutkimustulokset muovaavat sitä vähitellen yhä tarkemmaksi. Prosessi on kuitenkin melko hidas sillä uudet ja radikaalisti aikaisempia käsityksiä kyseenalaistavat tutkimustulokset on toistettava ja mieluummin useiden eri tutkijoiden toimesta ennen kuin niitä voidaan pitää luotettavasti osoitettuina. Division 30 on noin 10 vuoden välein päivittänyt määritelmäänsä, viimeksi 2006. Seuraavassa kirjoittajan (Sakari Kallio) vapaa suomennos:

Tyypillisesti hypnoosi sisältää eräänlaisen johdannon, jossa hypnotisoitavalle kerrotaan, että hänelle tullaan antamaan suggestioita liittyen mielikuviin eläytymiseen. Hypnoosi-induktio (hypnoosiin johdatus, hypnotisointi) voidaan ymmärtää laajana suggestiona siitä, että tarkoituksena on eläytyä omiin mielikuviin ja samalla se voi sisältää lisäperehdytystä itse ilmiöön. Tämän prosessin tarkoituksena on arvioida hypnotisoitavan herkkyyttä kokea suggestioita ja samalla rohkaista häntä tähän reagointiin. Hypnoosia käytettäessä yksi henkilö (hypnotisoija) ohjaa toista (hypnotisoitava) reagoimaan suggestioihin, jotka liittyvät muutoksiin kokemusmaailmassa, havainnoissa, tuntemuksissa, emootioissa, ajattelussa ja käyttäytymisessä. Ihmiset voivat myös oppia itse-hypnoosia millä tarkoitetaan, että hypnoosiprosessi toteutetaan itsenäisesti. Mikäli hypnotisoitava reagoi annettuihin suggestioihin niin tästä yleisesti tehdään johtopäätös, että hypnoosi on saatu aikaan. Monet uskovat, että hypnoosiin liittyvät reaktiot ja kokemukset ovat tyypillisiä hypnoositilalle. Jotkut eivät pidä ”hypnoosi”-sanan käyttöä välttämättömänä osana hypnoosi-induktioita, kun taas toiset katsovat sen käytön olevan välttämätöntä.
American Psychological Association
– Society of Psychological Hypnosis

Tästä määritelmästä voi melko helposti todeta, että kyseessä on hyvin yleisen tason kuvaus prosessista, jossa pyritään mielikuvilla aikaansaatuihin kokemuksen muutoksiin. Syy siihen, että tarkempaa kuvausta ei voida antaa, johtuu siitä, että hypnoosi-ilmiötä koskevat eri teoriat poikkeavat hyvin radikaalisti toisistaan. Suurin erimielisyys koskee erityisen hypnoosi-tilan olemassaoloa ja tämä kysymys onkin ollut keskeinen kiistanaihe alan tutkijoiden keskuudessa jo yli 100 vuoden ajan.

Sakari Kallio, 2010