Yhdistyksen sisäinen koulutus

HUOM! Tapahtumat on listattu tähän kronologiseen järjestykseen. Kaikista tapahtumista on tarkempaa ja alati päivittyvää sisällöllistä tietoa sekä aikatauluja saatavilla 1) yhdistyksen jäsenten Facebook-ryhmästä ”Hypnoosin harjoittajat”, 2) sähköpostitse jäsenistölle tulevasta jäsenkirjeestä ja 3) yhdistyksen jäsenten Dropbox-kansiosta. Löydät tarkempaa tietoa siis kaikista näistä.

06.03.20 – KERTAUS- JA SYVENTÄMISKURSSI ”Use of hypnosis in dentistry and for painful procedures”

Tieteellinen hypnoosi ry järjestää jäsenistön pyynnöstä koko päivän kertaus- ja syventämiskurssin teemalla Use of hypnosis in dentistry and for painful procedures. Kouluttajaksi olemme onnistuneet saamaan tanskalaisen Randi Abrahamsenin, hammaslääkärin joka on laajasti ja monipuolisesti perehtynyt pelkojen ja kivun hoitoon hypnoosilla ja on myös European Society of Hypnosis -järjestön hallituksen jäsen.

Kurssi on ensisijaisesti suunnattu hammaslääkäreille, mutta sisältää soveltamiskelpoista sisältöä myös lääkäreille, jotka käyttävät hypnoosia esim. toimenpidepelkoihin. Niin ikään seminaari on hyödyllinen myös muille työssään hammashoito- ja toimenpidepelkoisia kohtaaville hypnoosin harjoittajille.

Tarkempi ohjelma löytyy yhdistyksen Facebook-ryhmästä ”Hypnoosin harjoittajat” sekä yhdistyksen jäsenten Dropbox-kansiosta.

07.-08.03.20 – KAKSI KERTAA VUODESSA JÄRJESTETTÄVÄ KAKSIPÄIVÄINEN JATKOKOULUTUSSEMINAARI

Yhdistys järjestää jäsenilleen kahdesti vuodessa maksuttoman kaksipäiväisen la-su jatkokoulutusseminaarin (kevät- ja syyskokous ja -koulutuspäivät eli yhdistyksen ns. Hypnoosipäivät). Luennoitsijoina on yhdistyksen jäseniä, sekä ulkopuolisia eri alojen asiantuntijoita. Seminaareissa käsitellään hypnoosin käyttöä, sen tieteellistä tutkimusta sekä hypnoosiin ja suggestioihin kytkeytyviä kulttuurisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä. La iltaan sisältyy illanvietto.

Kevään 2020 kokous ja -koulutuspäivät sekä illanvietto jäsenistölle järjestetään Helsingissä la-su 07.-08.03.20. Tarkempi ohjelma sisältöineen ja kellonaikoineen lähetetään jäsenille myöhemmin jäsenkirjeessä ja se ilmestyy myös yhdistyksen Facebook-ryhmään ”Hypnoosin harjoittajat” sekä yhdistyksen jäsenten Dropbox-kansioon.

Seminaari illanviettoineen on yhdistyksen jäsenilleen tarjoama maksuton jäsenetu. – Tervetuloa!

HYPNOTERAPIAN YKSIVUOTINEN TÄYDENNYSKOULUTUS 2020-2021

Yhdistys todennäköisesti järjestää vuoden kestoisen hypnoterapian täydennyskoulutuksen