Yhdistys

Tieteellinen Hypnoosi ry – Vetenskaplig Hypnos rf. (Society for Scientific Hypnosis in Finland) on perustettu vuonna 1959, eli vietimme 60-vuotisjuhlia keväällä 2019 (Kuvia merkkipäivistä). Viime vuosina on jäsenmäärässämme tapahtunut tasaista kasvua, vuoden 2019 alussa yhdistyksellä oli 240 jäsentä. Yhdistyksen toiminta jakaantuu sisäiseen koulutustoimintaan, hypnoosikoulutukseen, kansainväliseen toimintaan ja tutkimustyön tukemiseen. Tieteellinen Hypnoosi ry kuuluu Tieteellisten seurain valtuuskuntaan. Tieteellisten seurain valtuuskunta on Suomessa toimivien tieteellisten seurojen valtakunnallinen yhteistoimintaelin.

Yhdistyksemme on myös kansainvälisten hypnoosiyhdistysten ISH:n (International Society of Hypnosis) sekä ESH:n (European Society of Hypnosis) jäsenjärjestö. Yhdistyksen edustajat ovat mukana ISH:n päättävissä kokouksissa. Lisäksi yhdistyksen jäsenet osallistuvat kansainväliseen yhteistyöhön mm. hypnoosin Euroopan ja maailman kongresseissa.

Vuodesta 1997 alkaen yhdistys on jakanut apurahoja tieteellisiin hypnoositutkimusprojekteihin. Yhdistyksemme jäsenet tekevät tieteellistä tutkimusta mm. Helsingin yliopistossa ja Ruotsissa, Skövden yliopistossa.

Yhdistys jakaa viiden vuoden välein Claes Cedercreutz-palkinnon (2000€) hypnoosia koskevasta ansiokkaasta tutkimus- ja julkaisutyöstä. Vuonna 2004 Claes Cedecreutz –palkinto jaettiin puoliksi ylilääkäri, dosentti Hannu Lauermalle sekä PsT, neuropsykologi Martti Tenkulle. Vuonna 2009 palkinnon sai PsT, tutkija Sakari Kallio. Vuonna 2014 palkinnon sai PsT Maarit Virta.

Yhdistys on myös jakanut stipendin pro gradu -tutkielman tai lääketieteen / hammaslääketieteen syventävät opinnot hypnoosiin liittyen tehneille, jotka ovat pitäneet esityksen yhdistyksen tilaisuudessa. Stipendejä on jaettu seuraavasti:

2013

DI, psyk. yo Seppo Hiltunen: Onko terapiamuodolla merkitystä ADHD-aikuisten kuntoutuksessa? Hypnoterapian ja kognitiivis-behavioraalisen lyhytterapian hyödyn seuranta

PsyK Svetlana Kirjanen: A case study of the effects of posthypnotic suggestion on visual information processing: measuring behavior and event-related potentials

2014

PsM Maija Lahtinen: Tarkkaavuuteen vaikuttaminen hypnoosilla ja suggestioilla ADHD-aikuisilla

Yhdistyksen säännöt